Мандельштамівські читання в Києві • 30.04–1.05.2019