Асадчих О. В., Дибська Т. С.
Змішане навчання усного японського мовлення: теорія і практика: моногр. – К. : Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2021. – 284 с.
ISBN 978-966-489-604-4
Монографію, в якій висвітлено теоретичні та практичні питання навчання майбутніх філологів усного японського мовлення за авторською методикою, адресовано майбутнім фахівцям-японістам, які бажають удосконалити рівень компетентності в усному спілкуванні, використовуючи змішаний підхід до навчання.
Представлено модель авторської методики (у двох варіантах – з використанням під час очних занять елементів мікронавчання (мікропошуку) та без них) змішаного навчання усного японського мовлення майбутніх філологів.
Методичні передумови ефективності змішаного формування япономовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх філологів зацікавлять фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, студентів філологічних спеціальностей, а також усіх тих, хто виявляє інтерес до проблеми навчання японської мови та інших іноземних мов на початковому та середньому рівнях мовної підготовки.