Співголови:

 • В.Г. Скляренко – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, д-р філологічних наук, проф., директор Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ (ІМ НАНУ)
 • Г.Ф. Семенюк – д-р філологічних наук, проф., директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІФ КНУ)
 • Д.С. Бураго – канд. філологічних наук, головний редактор наукового видання «Мова і культура», член Національної спілки письменників України.

Заступники:

 • О.С. Снитко – д-р філологічних наук, проф., заступник директора (ІФ КНУ)
 • Н.В. Чепелєва – член-кореспондент АПН України, д-р психологічних наук, проф., заступник директора (Інститут психології АПН України)

Члени оргкомітету:

 • П.П. Алексєєв – канд. філологічних наук, доц. (КНАУ)
 • П.О. Бех – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)
 • В.М. Бріцин – д-р філологічних наук, проф., заступник директора (ІМ НАНУ)
 • Ю. Л. Булаховська – академік АН ВШ України, д-р філологічних наук, проф. (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України (ІЛ НАНУ))
 • С.В. Грабар – співголова спільноти письменників і вчених “Collegium”
 • П.Ю. Гриценко – д-р філологічних наук, проф., директор Інституту української мови НАН України
 • І.М. Дзюба – академік НАН України, головний науковий співробітник (ІЛ НАНУ)
 • Л.П. Іванова – д-р філологічних наук, проф. (КНПУ ім. М. П. Драгоманова)
 • Т.В. Клеофастова – д-р філологічних наук, проф. (КНЛУ)
 • Л.О. Кудрявцева – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)
 • Н.Р. Мазепа – д-р філологічних наук, проф. (ІЛ НАНУ)
 • Г.Ю. Мережинська – д-р філологічних наук, проф. (ІФ КНУ)
 • Ф.О. Нікітіна – д-р філологічних наук, проф. (КНПУ ім. М. П. Драгоманова)
 • Н.Г. Озерова – д-р філологічних наук, проф., завідуючий відділом (ІМ НАНУ)
 • О.С. Онищенко – академік НАНУ, д-р філософських наук, проф., генеральний директор (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)
 • Г.В. Онкович – д-р педагогічних наук, кандидат філологічних наук, проф. (ІВО АПНУ), чл.-кор. МАПО
 • Ю.В. Павленко – д-р філософських наук, канд. історичних наук, проф. (Інститут світової економіки і міжнародних відносин)
 • Н.В. Слухай – д-р філологічних наук, проф. (І.Ф. КНУ)
 • М.Ю. Федосюк – д-р філологічних наук, проф. (МДУ ім. М.В. Ломоносова)
 • М.Ю. Карацуба – відповідальний секретар конференції, канд. філологічних наук, доцент
 • О.Г. Бураго – секретар конференції