Бураго С. Б.

Набег язычества на рубеже веков. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. – 672 с.

ISBN 978-966-489-324-1

В настоящее, наиболее полное, издание выдающегося украинского литературоведа, исследователя украинской и российской поэзии начала ХХ века, доктора филологических наук, профессора Сергея Борисовича Бураго (1945–2000) вошли статьи разных лет, исследование «Мелодия стиха», в котором представлена оригинальная теория мелодики стиха как универсального смыслообразующего начала поэтической речи, фрагменты выступлений в журнале на сцене «Collegium», а также статьи и воспоминания, посвященные его жизни и творчеству. Книга предназначена для филологов, философов, культурологов, а также для всех тех, кому небезразлична судьба человеческой культуры.

Абрамович С.

Вибрані праці / Семен Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 560 с.

ISBN 978-966-489-343-2

Книга відомого українського вченого С. Д. Абрамовича складається зі створених протягом багатьох років наукових статей, присвячених важливим теоретичним та історико-культурним аспектам вітчизняної та світової літератури, маловідомим або не вирішеним остаточно й досі актуальним науковим проблемам теології та релігієзнавства й культурології. Попри очевидну різноаспектність та різноракурсність авторського підходу, книга будується на певній послідовно дотриманій точці зору, оскільки в ній величезний за обсягом матеріал розглянуто в силовому полі зміни й боротьби духовно-аксіологічних первнів від епохи формування сакральних текстів на кшталт Біблії до доби Постмодерну.

Деякі статті підлягли певній корекції, переважно – скороченню й технічному редагуванню. У дослідженнях минулих років знято нав’язані «літературним етикетом» радянської епохи ідеологічні кліше, які зазвичай являли собою чужерідну текстові інкрустацію.

Рекомендовано науковцям-гуманітаріям, у першу чергу – дослідникам літератури, культури та релігії, аспірантам, студентам-филологам.

Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури; вип. 6

Переступи кордонів у літературі та культурі ХХ-ХХІ ст. / упор. Альмут Гілле, Петро Рихло, Євгенія Волощук та Олександр Чертенко. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. — 344 с. — (Понад кордонами. Студії німецькомовної літератури; вип. 6)
ISBN 978-966-489-502-3

Даний збірник наукових праць складено з матеріалів міждисциплінарної конференції «Переступи кордонів, прикордонні простори та перетиначі кордонів у літературі та культурі ХХ-ХХІ ст.» (20-23.07.2016 р., Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, Німеччина). У центрі уваги авторів перебувають семантичні виміри та естетичні форми, що визначають специфіку репрезентації переступів кордонів у літературі та культурі ХХ-ХХІ ст. Видання призначене для науковців, викладачів університетів та всіх, хто цікавиться border studies.