Науковий журнал «Мова і культура»

Шановні колеги!
Наукове видання «Мова і культура» є у Переліку наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya).
Зараз готується до друку випуск наукового видання «Мова і культура» за 2021 рік.