Шановні колеги!

 Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститут  іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України, Інститут вищої освіти АПН України, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Видавничий Дім Дмитра Бураго запрошують Вас узяти участь у ХXІХ Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбудеться 22-24 червня 2020 року в м. Києві.

Програма конференції передбачає пленарні засідання, роботу секцій, круглі столи, широку культурну програму.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Передбачається робота секцій:

·      Філософія мови і культури.

·      Психологія мови і культури.

·       Національні мови і культури в їхній специфіці та взаємодії

·      Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту.

·      Міжкультурна комунікація.

·      Мова сучасного мистецтва.

·     Мова і засоби масової комунікації.

·     Художня література в контексті культури.

·     Теорія і практика перекладу.

·     Культурологічний підхід до викладання мови

і літератури.

 

Доповіді будуть опубліковані в періодичному науковому виданні «МОВА І КУЛЬТУРА», затвердженому ВАК України з філологічних дисциплін (мовознавство, літературознавство) як спеціалізоване видання.

 Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 травня 2020 року поштою або E-mail:

  • заявку для участі у конференції (бланк заяви додається);
  • роздрук тексту доповіді та її електронну версію (дискета/E-mail), оформлені відповідно до вимог (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови), та рецензію наукового керівника/фахівця з певної сфери досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня);
  • конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).
  • реєстраційний внесок складає 100 грн. (сплачується при реєстрації), за заочної участі при друці сплачується теж;
  • оплата за публікацію* з розрахунку 1 стор. = 50 грн. (сплачується при реєстрації);
  • усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за рахунок учасників. 

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті  конференції
на сайті
www.burago.com.ua, e-mail: conf@burago.com.ua або за  тел: [+38 044] 227-38-22 (48).

* учасники, які мають науковий ступінь «доктор наук», за публікацію не сплачують, тільки реєстраційний внесок розміром 100 грн.

Запрошення_2020