Бондаренко І., Кузьменко Ю.
Японська література ХХ століття. Підручник. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 520 с.
ISBN 978-966-489-586-3
Підручник містить теоретичний та практичний матеріал з історії японської літератури ХХ ст. і розрахований сформувати цілісне уявлення про літературний процес означеного періоду, а також познайомити з життєвим і творчим шляхом найбільш знакових майстрів художнього слова того часу та їхніми творами. Видання містить низку українських перекладів оригінальних віршів і прозових творів японських авторів, що, на думку авторів підручника, сприяє наочному засвоєнню теоретичного
матеріалу. У трьох розділах послідовно розкриваються основні віхи та процеси літературного життя країни упродовж трьох історичних діб – Мейджі (1868-1912), Тайшьо (1912-1926) і Шьова (1926-1989).
Видання розраховане на студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які спеціалізуються на вивченні японської мови та літератури.