Чо Джіхун (조지훈). Вибрані поезії. 승무 / Упорядкування, передмова та коментарі І.П. Бондаренка / Переклад з кор. І.П. Бондаренко, І.А. Грушкевич. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 200 с.

ISBN 978-966-489-520-7

Увазі українських шанувальників корейської літератури пропонується перша двомовна збірка вибраних поезій одного з кращих корейських поетів XX ст. Чо Джіхуна (조지훈; 1920-1968), перекладених українською мовою Іваном Бондаренком та Іриною Грушкевич. Вірші супроводжуються відпо- відними коментарями і поясненнями.

У передмові наведено біографічну довідку про життя Чо Джіхуна, оха- рактеризовано суспільно-політичну й мовну ситуацію в Кореї у період ста- новлення Чо Джіхуна як поета, описано головні етапи розвитку корейської поезії першої половини XX ст., а також творчий шлях Чо Джіхуна, зокрема тематичний зміст його поетичних творів, деякі особливості авторського сти- лю поета, окреслено роль і місце Чо Джіхуна в історії корейської поезії в цілому.