Абрамович С. Д., Кеба О. В., Стахнюк Н.О.
Історія польської літератури. Навчальний посібник: Цикл лекцій. – За ред. С. Д. Абрамовича. К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 620 с.
ISBN 978-966-489-444-6

У 1-й частині книги «Старопольська література» (автор С. Д. Абрамович) характеризуюються основні етапи розвитку літератури ІХ–ХVIII ст., динаміка літературного процесу від Середньовіччя до Просвітництва, ментальний план давньої польської літератури, її образно-художня своєрідність та найважливіші жанрово-стилістичні здобутки. У 2-й частині – «Польська література ХІХ століття» (автори – С. Д. Абрамович та Н. О. Стахнюк) проаналізовано в загальноєвропейському контексті романтичний та позитивістський етапи польської літератури ХІХ століття й творчість класиків польського слова: А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ц. Норвіда, В. Сирокомлі, Ю. Крашевського, А. Фредро, Е. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, М. Конопницької та ін. У 3-й частині – «Польська література ХХ–ХХІ століття» (автор О. В. Кеба) висвітлено основні моменти польської літератури доби модернізму, етапу комуністичної диктатури та постмодерністського періоду, показано широкий пошук нових засобів письменницького самовираження, багатство особистих письменницьких манер та жанрово-стилістичного експерименту. Літературний матеріал ілюструється фрагментами літературно-художніх текстів (польською мовою), посиланнями на науково-критичну думку Польщі та України, численними візуальними матеріалами.
Для студентів, які вивчають польську літературу.