Щербаков Я. І.

Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) : Монографія / Я. І. Щербаков. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 208 с.

ISBN 978-966-489-390-6

Мова видання: українська

В монографії «Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань» (1271-1368) розглянуто витоки китайської драми, індо-санскритську теорію походження юанської драми цзацзюй, вплив буддизму на культуру та літературу юанської доби, проаналізовано етичні та міфічні мотиви китайського буддизму у сюжетах драм цзацзюй.

Вступ
РОЗДІЛ 1. Життєвий шлях Шак’ямуні, формування ядра буддійської доктрини та адаптація буддизму в Китаї
РОЗДІЛ 2. Вплив буддизму на генезу юанської драми та етнокультурне середовище китаю доби Юань (1271–1368)
2.1. Історіографія впливу релігії та буддійського вчення на процес генези драми цзацзюй в роботах китайських та західних науковців
2.2. Вплив буддизму на китайську культуру доби Юань (1271–1368)
2.3. Структурні особливості юанської драми
2.4. Фантастично-релігійні п’єси юанської драматургії: буддійський компонент
РОЗДІЛ 3. Аналіз та класифікація буддійських мотивів у драмах жанру цзацзюй
3.1. Буддійська мораль та етика в юанській драматургії (на прикладі драм: «Знак терпіння», «Сон Дунпо», «Порятунок Лю Цуй»)
3.2. Відображення міфічних мотивів китайського буддизму в юанській драматургії
3.3. Символіка місця та часу дійства в драмі цзацзюй
Висновки
Список використаних джерел