Комарницька Т. К.
ПЕРЕКЛАД РІЗНОСТИЛЬОВИХ ТЕКСТІВ (ЯПОНСЬКА МОВА) підручник – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 672 с.
ISBN 978-966-489-606-8
Підручник орієнтовано на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «японська мова і література» 4-6 років навчання для використання на заняттях із навчальних курсів «стилістика японської мови: перекладознавчий аспект», «переклад япономовних юридичних і дипломатичних текстів», «японсько-український письмовий переклад», «усний та письмовий різновиди японської мови», «япономовний сегмент Інтернет-комунікації», «основи перекладу японських жарґонізмів, сленґу та лексики якуварі-ґо», «переклад япономовних текстів мас-медіа та поп-культури», «теорія та методологія перекладу японської мови», «судовий та медичний переклад (японська мова)», «переклад науково-технічних текстів та текстів ІТ (японська мова)», що їх викладають у КНУ імені Тараса Шевченка. У підручнику наведено теоретичний матеріал, аутентичні тексти і вправи на переклад, письмо та усне мовлення, організовані за тематичним принципом відповідно до поділу мови на функціональні стилі.