Чорна О. О.

Комунікативний імідж президента : Монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 300 с.

ISBN 978-966-489-381-4

Монографію присвячено дослідженню феномену комунікативного іміджу голови держави. На матеріалі новітнього політичного дискурсу (2000–2016 рр.) проаналізовано комунікативний імідж Президентів України, США та Росії, визначено домінантні комунікативні ролі, стратегії та інтенції його побудови; охарактеризовано спільні та відмінні риси творення іміджу лідера країни на матеріалі трьох мов; розглянуто трансформацію комунікативного іміджу Президента України протягом цього періоду. Для мовознавців, студентів філологічних спеціальностей, усіх, хто ціка- виться політичною лінгвістикою та новітніми галузями мовознавства.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП

Комунікативний імідж – лінгвополітичний феномен

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
1.1. Імідж політичного діяча як об’єкт лінгвістичних досліджень
1.2. Поняття і типологія комунікативного іміджу
1.3. Структура комунікативного іміджу
1.3.1. Комунікативні ролі: визначення та класифікація
1.3.2. Поняття і типологія комунікативних стратегій
1.3.3. Інтенція як складова комунікативного іміджу
1.4. Типологія мовленнєвих актів
1.5. Політичний дискурс як сфера функціонування комунікативного іміджу лідера держави
1.5.1. Специфіка і структура політичного дискурсу
1.5.2. Жанри політичної промови та політичного інтерв’ю
1.5.3. Маніпулятивна специфіка політичного дискурсу
1.6. Методика дослідження комунікативного іміджу політика
Підсумовуючи …

Герой на сцені. Які ролі виконують політики?

РОЗДІЛ 2
ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА ДЕРЖАВИ
2.1. Рольовий аналіз політичного мовлення президентів
2.1.1. Комунікативна роль Лідер-що-єднає
2.1.2. Комунікативна роль Компетентний керівник
2.1.3. Комунікативна роль Демократ
2.1.4. Комунікативна роль Керівник
2.1.5. Комунікативна роль Патріот
2.1.6. Комунікативна роль Віруючий
2.1.7. Комунікативна роль Захисник
2.1.8. Комунікативна роль Відповідальний
2.1.9. Комунікативна роль Сім’янин
2.2. Типологія комунікативних стратегій у політичному дискурсі
2.2.1. Комунікативні стратегії апелювання до базових потреб й апелювання до сімейних цінностей
2.2.2. Комунікативні стратегії підвищення статусу адресата й героїзації нації
2.2.3. Комунікативні стратегії перелічування досягнень, нагромадження проблем, окреслення плану майбутніх змін
2.2.4. Комунікативні стратегії Ми-інклюзивного, єднання, усуспільнення відповідальності, інтертекстуальності
2.2.5. Комунікативна стратегія підвищення власного статусу
Підсумовуючи …

Як обіцяти «золоті гори»

РОЗДІЛ 3
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВОРИТОРИЧНІ ЗАСОБИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ІМІДЖУ ПРЕЗИДЕНТА
3.1. Лінгвопрагматичні особливості комунікативного іміджу політичного лідера
3.1.1. Комунікативні інтенції репрезентативів
3.1.2. Комунікативні інтенції комісивів
3.1.3. Комунікативні інтенції експресивів
3.1.4. Комунікативні інтенції директивів
3.1.5. Комунікативні інтенції декларативів
3.2. Лінгвориторичні засоби вербалізації іміджу політика високого рангу
3.2.1. Лексичні риторичні засоби
3.2.2. Синтаксичні риторичні засоби
Підсумовуючи …

Президент України ХХІ століття: метаморфози іміджу

РОЗДІЛ 4
КОМУНІКАТИВНІ ОБРАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ
4.1. Комунікативний імідж типового Президента України
4.2. Леонід Кучма (1999–2004) – «Патріот-Філософ»
4.3. Віктор Ющенко (2004–2009) – «Керівник-Демократ»
4.4. Віктор Янукович (2009–2014) – «Керівник-Реформатор»
4.5. Петро Порошенко (від 07.06.2014) – «Патріот Рішучий»
Підсумовуючи …
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОДАТКИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК