Ірина Рябчун, Ліана Харалампіду

Нариси з історії грецької музики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 348 с.

ISBN 978-966-489-396-8

Мова видання: українська

Об’єктом дослідження книги є загальна історія грецької музики, починаючи від фольклорних витоків у історичному і жанровому розмаїтті до неокласицизму, авангарду, неофольклоризму, модернізму і постмодернізму. На цьому тлі виступають постаті велетнів сучасного симфонізму – геніїв ХХ століття – Нікоса Скалкотаса, Янніса Ксенакиса і Мікіса Теодоракіса. Не менш важливою є інформація про мало відомих в Україні Янніса Константінідіса, Димітріса Митропулоса, Димітріса Капсоменоса та більш знайомого вітчизняній професійній громаді Маноліса Каломіріса.

На окрему увагу заслуговує проблематика виникнення і становлення сучасної композиторської школи, яка розкрита з урахуванням європейських тенденцій. У книзі представлено багато цікавих важливих подробиць, незвичних регіональних проявів і невідомих фактів з європейської та світової музичної історії. Географія дослідження поширюється від віддалених гірських поселень грецьких островів до культурних кіл європейських столиць. Книга «Нариси з історії грецької музики» Ірини Рябчун та Ліани Харалампіду не має аналогів в українському музикознавстві, займає гідне місце серед світових досліджень грецької музики. Ця книга може служити як посібник для музикознавців, виконавців і широкого кола читачів, яких цікавить історія Греції та її культура.

І РОЗДІЛ 1. Вступ (Л. Харалампіду)
2. Витоки музики Нової Греції (Л. Харалампіду)
3. Збірники та наукові дослідження грецького фольклору (Л. Харалампіду)
ІI РОЗДІЛ
1. Регіони Греції у розвитку її музичної культури (Л. Харалампіду, І. Рябчун)
2. Критська фольклорна традиція (І. Рябчун)
3. Ептаніська школа та її майстри. XIX століття – початок XX століття (Л. Харалампіду)
ІII РОЗДІЛ
1. Музична культура нової Греції – шляхи становлення національної композиторської школи (Л. Харалампіду)
2. XX століття. «П’ятірка» новогрецьких композиторів (Л. Харалампіду, І. Рябчун)
3. Творчість М. Каломіріса (Л. Харалампіду)
ІV РОЗДІЛ
1. Друге покоління новогрецької композиторської школи. Янніс Константинідіс (Л. Харалампіду)
2. Димітріс Митропулос (Л. Харалампіду – І. Рябчун)
3. Ніколаос Скалкотас (І. Рябчун)
V РОЗДІЛ
1. Третє покоління новогрецької композиторської школи (Л. Харалампіду)
2. Янніс Ксенакіс (І. Рябчун)
3. Димітріс Капсоменос. (І. Рябчун)
4. Мікіс Теодоракіс (І. Рябчун)