Асадчих О.В., Філонова В.О.

Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі: Монографія / Асадчих О.В. Філонова В.О. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 156 с.

ISBN 978-617-7349-62-3

Монографію адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Їі ціль – розкрити питання теорії та практики викладання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищих навчальних закладах України, ознайомити з головними компонентами теорії навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання та навчання усного японського монологічного мовлення, виявити сучасні тенденції в навчанні японської мови як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування компетентності усного японського монологічного мовлення в процесі навчання японської мови на початковому рівні у вищій школі. Своїм наповненням монографія відповідає змісту курсу методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Список умовних скорочень ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УСНОГО ЯПОНСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ У МОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1.1. Сучасний стан навчання усного монологічного мовлення на початковому етапі у вищій школі
1.2. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні передумови навчання усного японського монологічного мовлення
1.3. Методичні засади навчання усного японського монологічного мовлення на початковому етапі у вищих навчальних закладах
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОНОЛОГУ-ОПИСУ ТА МОНОЛОГУ-РОЗПОВІДІ ЯПОНСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
2.1. Використання візуальних опор, навчальних фонограм та відеофонограм для навчання усного монологічного мовлення на початковому етапі
2.2. Підсистема вправ для навчання монологу-опису та монологу-розповіді японською мовою на початковому етапі мовного ВНЗ
2.3. Комплекс вправ для навчання усного японського монологічного мовлення з тем „Життя японських та українських студентів”, „Моя майбутня професія” та „Подорожі”
2.4. Кредитно-модульна організація навчального процесу з використанням розробленої підсистеми вправ для формування вмінь усного японського монологічного мовлення на початковому етапі
2.5. Методичні рекомендації з навчання продукування монологу-розповіді та монологу-опису японською мовою Висновки до розділу 2
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ