Сахарова О. В. Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 352 с. (Серія «Студії з українського мовознавства»)
ISBN 978-966-489-446-0

Монографія присвячена проблемі моделювання персонажів сучасної української драматургії, відповідності дійової особи мовній особистості, яка потрактована як інваріант мовця. Проаналізовано персонажі з домінуванням психологічної та соціальної характеристик, а також з інтеграцією соціально-психологічної характеристики. Останній різновид зумовлює створення ігрових та творчих особистостей. Було виявлено типові мовленнєві жанри та мовні засоби на лексико-семантичному, синтаксичному, стилістичному рівнях як домінувальні ознаки конструювання персонажів.
Адресовано науковцям-філологам, культурологам, викладачам, аспірантам, студентам, а також широкому загалу читачів.