Словник економічної термінології / Г. Кривченко, В. Ігнатович ; передм.: В. Бріцин,
П. Гриценко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. вид. 1930 р. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – XVI, 140 с. – (Серія «Словникова спадщина України»)

«Словник економічної термінології» Г. Кривченка й В. Ігнатовича – перша академійна спроба опису та внормування українських економічних термінів. Його творці гармонійно поєднали непересічне знання поняттєвого апарату тогочасної економічної науки з глибоким відчуттям законів української мови та тенденцій її розвитку. За радянської доби Словник упродовж кількох десятиріч із політичних причин перебував за межами наукового й освітнього вжитку в Україні. Через це його мало знають навіть теперішні українські термінологи. З огляду на свою засадність Словник виступає не лише важливою пам’яткою українського словникарства, він є потрібним джерелом для сучасної української лексикографії і термінологійних студій.
Для економістів, банківських і фінансових працівників, лексикологів і лексикографів, перекладачів, редакторів, викладачів і студентів профільних закладів вищої освіти та факультетів, усіх шанувальників українського слова.