Кара- Васильєва Т. В.
Стиль модерн в Україні: ІМФЕ ім. М. Рильського. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 216 c. : іл.
ISBN 978-966-489-582-5

В монографії розглядаються процеси формування стилю модерн в Україні, який перетворився в національний стиль, ідеї якого на початку ХХст. активно функціонували як у Західній, так і у Східній Україні, процес був всеукраїнським, хоча мав свої локальні відмінності, свої джерела інспірацій. На східній Україні, завдяки активній позиції В. Кричевського, М. Самокиша відбувалася орієнтація на здобутки українського бароко, на західній Україні – на використання традицій народного мистецтва Гуцульщини. В роботі розглядаються особливості взаємодії просторових мистецтв , аналіз творів архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва, їх художньо-виражальні засоби образно- пластичної мови доби модерну. Процеси формування стилю модерн в Україні розглядаються в контексті європейської синхронності.
Книга розрахована на мистецтвознавців, художників, викладачів та студентів вузів, широкого кола читачів- шанувальників мистецтва.