Лірика: Сто віршів. Проза: Пастиш. Нариси. Антіохійській триптих. Вілла Ахіллéа. Оповідання. Вид. випр. і доп. – К .: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 384 с.

Тут представлено літературно-художній доробок відомого українського вченого-гуманітарія С. Д. Абрамовича, літературознавця, культуролога, мистецтвознавця, релігієзнавця і богослова, а також живописця і графіка. Перед нами самовираження багато обдарованої творчої індивідуальності, її безперервний з юних років діалог зі світовою культурою і екзистенційними викликами сучасності. Автор глибоко відчуває людину, природу і предметність матеріальної речі, міф, історію і сучасність, приховані метафізичні плани і ницість вульгарного. Він вільно володіє класичною манерою і, разом з тим, здатний на ризикований творчий експеримент в дусі постмодернізму. Слід зазначити його багату, витончену і артистичну російську мову, так само як і органічну приналежність українській мовній стихії, володіння польським віршем і вміння відтворити англійську віршову  тоніку; особливо звертає на себе увагу рідкісна сьогодні любов до церковнослов’янської мови і знання старовинної орфографії. Автору властива широка відкритість самим різним культурним системам і стилям, справжня мультикультуральність і, разом з тим, органічна приналежність до українського національного ґрунту.