«Вічний Дім» Михайла Булгакова / За ред. М. Ю. Савельєвої, Т. Д. Суходуб, Г. Є. Аляєва / Центр гуманітарної освіти НАН України, Товариство російської філософії при Українському філософському фонді / Серія «КИЄВОМИСЛЕННЯ». – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2021. – 628 с.

 

ISBN 978-966-489-598-6

Шоста книга з серії «КИЄВОМИСЛЕННЯ» присвячена творчості Михайла Опанасовича Булгакова (1891-1940) та охоплює аналіз його літературної, журналістської, публіцистичної, театральної діяльності, знайомить читача з творчою біографією письменника та маловідомими фактами, що стосуються родового древа Булгакових. Особливе місце в дослідженні посідає зіставлення творчих завдань письменника зі спадщиною таких видатних поетів, письменників, філософів, як М. О. Волошин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоєвський, Дж. Лондон, К. Малапарте, Ф. Ніцше, Г. Сковорода, П. А. Флоренський, А. П. Чехов та ін.У центрі уваги авторів — києвоцентричністьбулгаківського художнього мислення, тема Будинку як «вічного місця» перебування художника-творця.