У пропонованому посібнику (перше видання під назвою «Нариси з історії класичної філології», Київ, 2004) охарактеризовано історію класичної філології, що розуміється як комплекс наукових дисциплін, змістом яких є культура античного суспільства (греко-римська цивілізація) в усіх її проявах, у взаємозв’язку зі змінами культурно-історичних епох – Середньовіччя, Відродження, Класицизм, Просвітництво й модерна доба ХІХ-ХХІ ст. Окремо виділяється розділ з історії рецепції і вивчення античності в східнослов’янському світі й розвиток класичної філології в Україні. У 2-му вид. виправлено й доповнено теоретичний матеріал, оновлено літературу.
Для студентів спеціальності «класична філологія» та інших філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх зацікавлених історією вивчення античного суспільства, рецепції класичних мов й античної культури європейською цивілізацією.