Марчук Л.М.
Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : монографія / Л.М. Марчук, Т.М. Сукаленко, Н.В. Вдовиченко, А.М. Сірант. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с.

ISBN 978-617-7621-06-4

Монографічне дослідження охоплює коло лінгвокультурологічних питань, пов’язаних із загостренням інтересу до феномена культури і проблем мовної особистості. Представлено теоретичне осмислення принципів, підходів, концептуальних схем, наукових парадигм, що дозволяють описати реальну модель «мовної особистості» та інтерпретувати відповідні механізми функціонування української мови в царині лінгвокультурології.
Для наукових працівників, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів.