Бойко Г.А.

Німецька мова для харчової промисловості та сфери обслуговування: Навч. посіб. / Г.А. Бойко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 80 с.

ISBN 978-966-489-370-8

Навчальний посібник зорієнтований на формування, розвиток і удосконалення в студентів іншомовної комунікативної компетенції, опанування лексики за фахом, а також розвиток навичок читання і перекладу та розуміння сучасних оригінальних текстів, зорієнтованих на майбутню професійну діяльність. До кожного тематичного розділу подано вправи, які сприятимуть ефективному оволодінню професійно зорієнтованою німецькою мовою і формуванню навичок самостійної роботи студентів. Призначений для студентів І курсу спеціальностей 181 «Харчові технології», 242 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» усіх форм навчання.