Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч. 1. Термінологія чистої математики. К., 1925. 240 с.; Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч. 2. Термінологія теоретичної механіки. К., 1926. 80 с. Словник математичної термінології. Т. 3. Астрономічна термінологія й номенклятура (проєкт) / уложили Ф. Калинович і Г. Холодний. Х., 1931. 117 с. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. ХХIV, 252+88+120 с. Репринт із видань 1925, 1926, 1931 рр. Передмова П. Ю. Гриценка, В. М. Бріцина (Серія «Словникова спадщина України»)
ISBN 978-966-489-488-0

«Словник математичної термінології» – перша спроба узагальнювального опису й унормування українських математичних термінів. Він віддзеркалює історію розвитку української термінологічної думки 20-х – початку 30-х років, непрості спроби формування соборної української наукової мови, пошуки та яскраві знахідки в позначенні понять математики. Словник є надійним путівником математичними текстами своєї епохи і важливим джерелом наукової й історико-культурної інформації. Хоч не всі терміни, подані в ньому, увійшли до сучасної математичної терміносистеми, ця праця засвідчує багатство виражальних засобів української мови.
Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.