Словник технічної термінології (загальний) / І. Шелудько, Т. Садовський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. — ХХ, 612 с. — Репринт із видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України»)
ISBN 978-617-7621-48-4

«Словник технічної термінології (загальний)», укладений І. Шелудьком і Т. Садовським, належить до перлин української термінографії, репресованих і вилучених на десятиліття із наукового і культурного життя України. Словник постав із потреб формування й утвердження українськомовного наукового, технічного й навчального простору; у ньому відбито високий рівень технічних знань початку 20-х рр. ХХ ст. Його укладачі гармонійно поєднали професійне володіння здобутками тогочасної науки, техніки з глибокими знаннями законів будови української мови, відчуттям її духу. Це забезпечило високий науковий рівень Словника, який і сьогодні залишається авторитетним джерелом у термінологічних пошуках.
Словник буде корисним для мовознавців, термінологів-лексикографів, широких верств шанувальників української мови, адже в ньому оприявнено перлини словесної творчості українців, їхню високу відповідальність за чистоту української мови.
Для науковців, термінознавців, шанувальників українського слова, перекладачів, студентів, істориків науки.