Чікарькова М. Ю.
Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології: Монографія / Марія Юріївна Чікарькова. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 240 с.
ISBN 978-617-7349-76-0

Монографія розкриває малодосліджені й актуальні проблеми, пов’язані з ґенезою та функціонуванням фундаментальних основ сучасної культури, які глибоко розглянуто у духовно-етичному, філософському та естетичному дискурсах. Культура потрактована як багатоаспектне явище, що включає, поряд з мистецтвом, релігію, політику та право, науку та освіту тощо. Синхронічний зріз явища «сучасна культура» проаналізовано з погляду його змістовності та семантики, а багатоаспектність та історичний підхід у розумінні культури сприяє панорамності
узагальнення.
Для студентів соціогуманітарних факультетів і широкого кола читачів, які цікавляться культурологічним і філософським осмисленням сучасності.