Громадськість України відзначає 70-ліття від дня народження визначного українського літературознавця, глибокого дослідника української та російської поезії початку ХХ ст., доктора філологічних наук, професора Сергія Борисовича Бураго. Минуло вже п’ятнадцять років з того дня, коли він пішов від нас у вічність.
Майже вся його філологічна діяльність пов’язана з Київським університетом. Після захисту кандидатської дисертації «Стиль художньо-філософського мислення й позиція Олександра Блока» (у 1981 р. вийшло її доповнене монографічне видання) Сергій Бураго очолив кафедру російської мови для іноземців на підготовчому факультеті Київського держуніверситету. 1990-го року перейшов до Інституту міжнародних відносин, де працю-
вав завідувачем кафедри української та російської мов до кінця свого життя. Його докторська дисертація на тему «Діалектика мови і літературознавчий аналіз мелодії поетичної мови» стала значним внеском у розвиток вітчизняної наукової поетики й віршознавства.
Він був одним із найактивніших членів спеціалізованої ради із зарубіжної літератури та компаративістики Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. У 1990-ті роки розпочалася активна творча культурологічна діяльність Сергія Бураго. Задля збереження і пропагування кращих досягнень світової культури, насамперед української і російської, він організував фонд гуманітарного розвитку «Collegium» і був його президентом до останнього дня. На базі ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка та фонду гуманітарного розвитку заснував і очолив як головний редактор Міжнародний науково-художній журнал «Collegium», на сторінках якого висвітлювались питання філософії, мови і культури, мистецтва, критики, перекладознавства.
Сергій Бураго – автор понад ста наукових праць із питань теорії літератури, мовознавства та культурології, зокрема відомого дослідження «Музыка поэтической речи» (К., 1986). Підсумком спостережень і роздумів стала його остання монографія «Мелодия стиха (Мир. Человек. Язык. Поэзия)», яка побачила світ у червні 1999 р., за кілька місяців до його передчасної смерті.
Ім’ям Сергія Бураго названо щорічну Міжнародну наукову конференцію «Мова і культура», започатковану ним у 1990 р. і продовжену його сином, відомим поетом і науковцем, кандидатом філологічних наук Дмитром Бураго.

Г. Ю. Мережинська,
доктор філологічних наук,
професор КНУ ім. Тараса Шевченка

О. С. Снитко,
доктор філологічних наук,
професор КНУ ім. Тараса Шевченка