…..У 2008 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка та відома японська компанія «Mitsubishi Corporation» уклали Меморандум з метою налагодження плідних стосунків між університетом і компанією, а також сприяння навчанню японської мови, літератури, культури та розвитку сходознавчої науки на теренах України.

…..Відповідно до Меморандуму щороку сторони мали підписувати Угоду, яка передбачала виконання конкретних завдань, спрямованих на реалізацію зазначених в Угоді умов. Третій розділ цієї Угоди під назвою «Написання, редагування та видання наукової і навчальної літератури» містив низку статей такого змісту:

Стаття 3.1.

…..Університет на базі «Центру японської мови та літератури» здійснює написання, редагування та видання наукової літератури і підручників з японської мови, літератури та культури силами відповідних фахівців-японістів.

Стаття 3.2.

…..Для виконання пункту 2-го Статті 1.2. Угоди з коштів, зазначених у Статті 1.1. Угоди, Компанія надає фінансову допомогу, призначену для написання, редагування та видання наукової літератури і підручників з японської мови, літератури та культури.

Стаття 3.5.

…..При виданні наукової літератури і підручників з японської мови Університет і автори зобов’язуються укласти між собою окремі письмові угоди, в яких будуть зазначені права та обов’язки Університету й авторів, і прозвітувати про укладення цих угод перед Компанією. Університет також зобов’язується надати Компанії кілька примірників наукової літератури та підручників і прозвітувати перед Компанією про їх наклад, цілі використання, поширювання (продаж) тощо.

Стаття 3.6.

…..1) При написанні, редагуванні та виданні наукової літератури і підручників Університет дотримується Статті 3.5. Угоди та забезпечує дотримання Статті 3.5. Угоди авторами та видавництвами.
…..2) Університет зобов’язується не порушувати авторських прав третіх осіб при написанні, редагуванні та виданні наукової літератури і підручників, а також слідкує за дотриманням авторами і видавництвами авторських прав. У випадку порушення авторських прав третіх осіб Університет бере на себе всю відповідальність і зобов’язується вирішити проблему власним коштом. Компанія не нестиме жодної відповідальності.
…..3) Авторськими правами на наукову літературу і підручники володітиме Університет, за необхідності авторські права можуть бути розподілені між Університетом, авторами та видавництвом.
…..Маючи на меті сприяння розвитку японістики в нашій країні, зокрема, підвищення ефективності вивчення японської мови, літератури і культури студентами КНУ та громадянами України, компанія «Mitsubishi Corporation» також надала університету матеріально-технічну допомогу. Від компанії «Mitsubishi Corporation» Центр японської мови та літератури Інституту філології КНУ отримав цінне технічне обладнання, підручники, наукову літературу, видану в Японії, які ефективно використовуються в навчальному процесі.
…..Таким чином, з 1 вересня 2008 року в КНУ при Центрі японської мови та літератури Інституту філології постійно діють дві програми.
Для успішної реалізації обох цих програм з боку університету були задіяні кращі висококваліфіковані викладачі-японісти кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології, яка до червня 2017 р. мала назву «кафедра китайської, корейської та японської філології».
…..За першою програмою у рамках науково-освітнього проекту під егідою «Mitsubishi Corporation» на базі «Центру японської мови та літератури» були організовані постійно діючі «Курси японської мови» для всіх студентів КНУ, школярів, громадян України, що фінансуються за кошти «Mitsubishi Corporation», а тому є безкоштовними для слухачів відповідних груп навчання японської мови та літератури різного рівня (початкового, середнього, просунутого), а також спеціальні курси з підготовки студентів-філологів КНУ до складання ними кваліфікаційного державного іспиту «норьоку-шікен».
…..За нашими підрахунками, на курсах японської мови різних рівнів за роки їхнього існування навчалося близько 1000 осіб. Були роки, коли в групу початкового рівня записувалося понад 100 осіб, а тому необхідно було ділити її на дві, а то й більше. Однак і «відсів» слухачів курсів через їхню занятість за основним місцем навчання чи роботи протягом року був значним, тож після першого семестру роз’єднані групи знову можна було об’єднувати.
…..Друга програма передбачала написання, редагування і видання наукової та навчально-методичної літератури в галузі японістики. На сьогоднішній день завдяки фінансуванню компанії «Mitsubishi Corporation» викладачами кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології КНУ було створено і надруковано (накладом мінімум 300 примірників) 43 найменування наукових монографій, підручників, навчальних посібників, словників тощо, які заклали міцне підґрунтя сучасної науково-теоретичної і навчально-методичної бази вітчизняної японістики. І значна заслуга в цьому належить Видавничому дому Дмитра Бураго, яке видало друком практично всю цю літературу, щороку перемагаючи своїх конкурентів на відкритих тендерних конкурсах.

Підручники, навчальні посібники і словники,
видані Видавничим домом Дмитра Бураго за фінансового сприяння компанії «Міцубіші Корпорейшн» відповідно до Меморандуму про співробітництво з КНУ імені Тараса Шевченка
(2010-2021 рр.)

2010-2011 н.р.

1. Вчимо японську самостійно /自分で学ぶ日本語. – Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 228 с. О. Асадчих, Л. Смовженко
2. Теоретична граматика японської мови. – Том 1. Теоретичні засади граматики японської мови. Морфологія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 232 с. К. Ю. Комісаров
3. Японська література: Хрестоматія. Том I (VII-XIII ст.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с. І. П. Бондаренко, Ю.В. Осадча
4. Тестові завдання до курсу «Методика навчання іноземних мов (для студентів-сходознавців)»: Навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (за спец. «Викладач східної мови та літератури») – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.– 272 с. О. Асадчих, Л. Смовженко
5. Теоретична граматика японської мови. – Том 2. Синтаксис. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 296 с. К. Ю. Комісаров
6. Японська література: Хрестоматія. Том II (XIV-XIX ст.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 696 с. І. П. Бондаренко

2011-2012 н.р.

7. Народний епос «країни сходу сонця»: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 184 с. О. В. Асадчих, І. П. Дзюб, Х. Катаока
8. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: у 2-х томах. Т. 1. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 320 с. Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров
9. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс: у 2-х томах. Т. 2. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 424 с. Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров
10.  Японська література: Хрестоматія. Том III (XIX- XX ст.). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 536 с. І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча
11. Лінгвокраїнознавство Японії: Навчальний підручник. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 696 с. + іл. О. І. Бондар, І. П. Бондаренко
12. Словник японських літературознавчих термінів – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 208 с. Л. Аністратенко, І. Бондаренко
13. Японсько-український словник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 464 с. І. Бондаренко, Ю. Бондар, А. Букрієнко, Х. Катаока, Т. Хіно та ін.

2012-2013 н.р.

14. Японська поетика: хрестоматія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с. І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча
15. Історія розвитку та сучасний стан японського письма: Навчальний посібник – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 360 с. Ю. Федотова
16. Актуальні напрями і проблеми сучасної лінгвістики: навч. посіб. для студентів-сходознавців. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 270 с. І. Бондаренко, Т. Комарницька
17. Теорія і практика перекладу. Японська мова: навч. підр. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Т. 1. – 316 с. А. Букрієнко, К. Комісаров

2013-2014 н.р.

18. Японська література. Курс лекцій. Частина перша: давній і класичний періоди. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 350 с. І. Бондаренко, Ю. Осадча
19. Український казковий епос японською мовою: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 200 с. О. Асадчих, І. Дзюб, Х. Катаока
20. Теорія і практика перекладу. Японська мова: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т.1. – 316 с. А. Букрієнко, К. Комісаров
21. Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т. 2. – 284 с. А. Букрієнко, К. Комісаров

2014-2015 н.р.

22. Японська література. Курс лекцій. Частина друга: період шьоґунатів.– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 440 с. І. Бондаренко, Ю. Осадча, Феррейра
23. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов): Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 192 с. О. Асадчих, Л. Смовженко
24. Стилістика японської мови – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 320 с. А. Букрієнко, К. Комісаров

2015-2016 н.р.

25. Японсько-український словник ономатопеїчної лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 320 с. Х. Еґава, О. Кобелянська
26. Японська література. Курс лекцій. Частина третя: література новітнього періоду. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 488 с. І. Бондаренко, Ю. Осадча, Феррейра
27. Японсько-український переклад: практичний курс: Т. 1. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 244 с. А. Букрієнко, К. Комісаров
28. Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 420 с. Х. Еґава, О. Кобелянська

2016-2017 н.р.

29. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 356 с. О. Асадчих
30. Методологія художнього перекладу: Навчальний посібник для студентів-японістів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 412 с. І. Бондаренко, Т. Комарницька, С. Семенко
31. Японсько-український переклад: практичний курс: Т. 2. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 212 с. А. Букрієнко, К. Комісаров
32. Ономатопеїчна система сучасної японської мови. Наукова монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 276 с. О. Кобелянська
33. Японська мова: ґендерний аспект: Навчальний посібник для читання. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 140 с. Х. Еґава
34. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 156 с. О. Асадчих, В. Філонова

2018-2019 н.р.

35. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень (Матеріали до курсу «Теорія та практика художнього перекладу») / Загальна ред.: Т.К. Комарницька.– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 528 с. І.П. Бондаренко, Т.К. Комарницька, С.М. Семенко
36. Японсько-український переклад: практичний курс: Т. 3. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 148 с. Н.С. Баликова, А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров, В.О. Філонова
37. Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 168 с. О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко, В.О. Філонова, Т. Маеджіма
38. Навчальний словник японських культурологічних термінів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 340 с. Х. Еґава, О. Кобелянська, Ю. Федотова

2019-2020 н. р.

39. Японське академічне мовлення: теорія і практика: монографія. – К.: Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2020. – 308 с. О.В. Асадчих, В.О. Філонова
40. Вірші японських імператорів та імператриць. Антологія. Переклад з японської, передмова та коментарі: І.П. Бондаренко. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 328 с. І.П. Бондаренко
41. Японська проза XIX століття: традиції та сучасність. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 124 с. А.О. Букрієнко, В.О. Філонова
42. Японська ієрогліфіка: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 208 с. Х. Еґава, О.І. Кобелянська
43. Японська мова: політичний і дипломатичний переклад (Навчальний посібник). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 404 с. Т.К. Комарницька

…..На завершення нам хотілося б висловити щиру подяку Видавничому дому Дмитра Бураго та компанії «Mitsubishi Corporation» за плідну співпрацю та щедру допомогу, які дозволили не лише успішно пропагувати серед українців тисячолітні культурні здобутки Японії, але й створити міцну науково-методичну базу в галузі японістики на теренах України, якою нині ефективно користуються викладачі-японісти у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі та інших містах України, де вивчається японська мова і література. Хотілося б також сподіватися, що в майбутньому і наша країна буде так само піклуватися про розповсюдження української мови і культури у світі, як це робить сьогодні Японія, її уряд і навіть окремі провідні японські компанії цієї країни, зокрема такі, як «Mitsubishi Corporation».
…..Окрім того, ми сподіваємося на подальше плідне співробітництво з Видавничим домом Дмитра Бураго та вже плануємо роботу з підготовки і написання наукової та навчально-методичної літератури, яка сприятиме поглибленню знань в галузі японської культури, мови і літератури в Україні, а також дозволить розширити межі вітчизняної японістики. Зокрема у 2020-2021 навчальному році заплановано підготувати та видати такі праці:
1. Асадчих О.В. Усне японське діалогічне мовлення: теорія і практика. Монографія.
2. Бондаренко І.П., Кузьменко Ю.С. Японська література XX-го ст. Підручник.
3. Еґава Х., Кобелянська О.І., Філонова В.О. Лінгвокраїнознавство. Збірник текстів для самостійного читання.
4. Комарницька Т.К. Переклад різностильових текстів (японська мова). Підручник.

…..Проте це лише частина проєктів, запланованих викладачами-японістами кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які, ми щиро переконані в цьому, обов’язково вдасться реалізувати в майбутньому спільно з нашим надійним партнером – Видавничим домом Дмитра Бураго.