..Розповіді про Сі Чжунсюня. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 196 с.
…..У книзі проаналізовано життєвий шлях великого борця за комунізм, видатного революціонера, талановитого політичного та військового діяча, будівничого плацдарму революції у прикордонному районі Шеньсі-Ганьсу, представника першого поколін­ня керівників комуністичного Китаю – Сі Чжунсюня, описано зворушливі й найбільш значущі події в його житті. У виданні по­рушено питання політики, військової справи, економіки, культури, Єдиного фронту, роботи з масами, взаємин, всебічно висвітлено зразко­ву особистість Сі Чжунсюня та його блискучі успіхи. Ця книга загальнодоступна й розрахована на масового читача. Вона містить спогади близьких друзів, товаришів і соратників Сі Чжунсюня, а також матеріали зі статей та творів відкритого доступу. Перше друковане видання рукопису отримало визнання фахівців Центру з вивчення історії партії при ЦК КПК.

 

..Лі Юнпін. Великий шовковий шлях і культурний обмін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 288 с.
…..У цій книжці Великий шовковий шлях висвітлено в трьох аспектах: матеріально-технічному, міфолого-релігійному та літе­ра­турно-мистецтвознавчому. Вивчення сві­то­­вої історії неможливе без дослідження культури і комунікацій Великого шовкового шляху. Торгівля ляпіс-лазур’ю, технологія виготовлення локшини, легенди про еліксир безсмертя, оселя богині Сіванму, свято крові провінції Шеньсі, зороастризм, трюки з відрубуванням голови з «Подорожі на Захід» нерозривно пов’язані з історією маршруту, що з’єднує Європу та Азію, як і артефакти, згадані у віршах Лі Бо, Лі Хе й Лі Сюня. Отже, Великий шовковий шлях здавна був найважливішою матеріально-технічною ма­гістраллю китайської цивілізації.
…..

…..

Докладне ознайомлення з історією тканини: дослідження культури китайського весільного одягу: збірник матеріалів / Гол. упорядник Цюй Яцзюнь; пер. з рос. Н. Сквіри. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 697 с.
…..В основі цієї книжки – результати комплексного експедиційного дослідження культури традиційного весільного одягу 56 народів Китаю: фотографії, таблиці, графіки, фрагменти інтерв’ю, анкети й усе те, що дає змогу краще зрозуміти духовну культуру жінок, приховану за весільним убранням. Зміст: весільний одяг корейців з Яньбань-Корейського автономного округу провінції Цзілінь, весільний і поховальний одяг, фрагменти інтерв’ю з представниками корейської національності; маньчжури, весільний одяг маньчжурів Сіньбінь-Маньчжурського автономного повіту провінції Ляонін, спадок нащадків імпера­торського роду, фрагменти інтерв’ю з представ­ни­ками маньчжурської народності, дані анкетування маньчжурів; народність хечже, весільний одяг хечже, які проживають у присілку Цзецзінькоу (м. Тунцзян, пров. Хейлунцзян), убрання з риб’ячої шкіри, фрагменти інтерв’ю з представниками національності хечже, дані анкетування хечже; народність сібо, весільний одяг сіботян із Чапчай-Сібоського автономного повіту (автономний район Сіньцзян), плем’я, що пішло на захід, тощо. Зображення і фотографії наочно демонструють справжню ситуацію традиційного одруження представників усіх 56 національностей, а трактування найдавніших культурних символів допомагає краще зрозуміти глибинні значення, які криються за зовнішньою оболонкою святкового весільного вбрання. Також автори описують поточну ситуацію кожного з 56 народів, пропонують до уваги читача особливості традиційного весільного вбрання, зворушливі нотатки, що зробили під час дослідження, автентичні інтерв’ю і докладно проаналізовані дані анкетування. Книжка містить фундаментальне дослідження загальних та індивідуальних аспектів традиційної культури шлюбу в Китаї, має безперечну наукову цінність, однозначно рекомендується до прочитання й розповсюдження.


…..Хань Сін. Дух гуманізму в конфуціанстві. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. Готується до друку.
…..Цю працю автор створив у результаті виправлень, доповнень і вдосконалення змісту конспектів із дисциплін, спрямованих на поліпшення культурної освіти студентів. Книжка має популяризований характер. Це своєрідний вступний курс для вивчення та розуміння конфуціанської культури в Китаї, призначений для читачів початкового й середнього рівнів опанування культурою. Видання переважно охоплює окремі базові поняття конфуціанства, зачіпає мораль і моральність, філософію життя, систему цінностей, мудрість буття, суспільні ідеали тощо. Головна мета – за допомогою навчання студентів у межах провідного напряму традиційної гуманістичної культури – конфуціанського освітнього «духу гуманізму» поглибити розуміння основних аспектів духу конфуціанства, підвищити рівень гуманістичної освіченості. Автор провів серйозну роботу в цьому річищі. Він просто пояснює складні для розуміння думки, йому властиві відверті та правдиві погляди, легкий і вільний стиль викладу. На високому рівні оприявнено характеристики, як-от інформативність, ідейність, читабельність.